Bedrijf Verkopen

Bij Venturefirm begrijpen we dat de verkoop van uw bedrijf een unieke en vaak emotionele gebeurtenis is. Onze ervaren partners zijn gespecialiseerd in het realiseren van niet alleen een goede prijs, maar ook optimale voorwaarden voor personeel, uw toekomstige zekerheid en garanties.

Wij begeleiden ondernemers met toewijding door het gehele verkoopproces, waarbij we niet alleen focussen op financiële aspecten, maar ook op uw persoonlijke voorkeuren en de juiste keuzes voor uw bedrijf. Met duidelijkheid, focus en structuur zorgen wij voor een aantrekkelijk resultaat onderaan de streep.

Vertrouw op Venturefirm als uw partner voor een soepele en succesvolle bedrijfsoverdracht. Met een no-nonsense mentaliteit leiden wij u door het intensieve overnameproces.Ons team, bestaande uit diverse analisten en meerdere Register Valuators, staat garant voor meerwaarde bij elke stap van de transactie.

Start Uw Succesverhaal

Laten we samen uw volgende stap bespreken.

Wat is een aanleiding om uw bedrijf te verkopen?

Het nemen van de beslissing om uw bedrijf te verkopen is een cruciale stap in uw ondernemersreis, vaak ingegeven door diverse overwegingen en veranderende omstandigheden. Bij Venturefirm erkennen we de complexiteit van dit proces en staan we klaar om u te begeleiden. Wij herkennen enkele veelvoorkomende aanleidingen die ondernemers motiveren om hun bedrijf te verkopen:

 • Pensioenplanning:

  Voor ondernemers die met pensioen willen gaan, biedt de verkoop van hun bedrijf niet alleen de mogelijkheid om de vruchten van hun levenslange inzet te plukken, maar ook om financiële zekerheid te creëren voor de volgende levensfase.

 • Strategische heroriëntatie:

  Veranderingen in de marktdynamiek, stagnerende groei, evoluerende bedrijfsdoelstellingen of de noodzaak om zich aan te passen aan nieuwe trends kunnen ondernemers aanzetten tot het overwegen van de verkoop als een strategische heroriëntatie.

 • Uw bedrijf is groeiende:

  Uw bedrijf groeit in aantal klanten en medewerkers. U merkt dat u steeds meer aan het managen bent en steeds minder aan het ondernemen. U wilt misschien wel de stap naar het buitenland maken of nieuwe markten en landen aanboren maar heeft daar een strategische partner voor nodig om dit samen met u te doen.

 • Overdracht aan de volgende generatie:

  Ondernemers die hun bedrijf willen overdragen aan de volgende generatie binnen de familie, kiezen vaak voor een gecontroleerde verkoop om continuïteit en groei te waarborgen.

 • Financiële optimalisatie:

  In sommige gevallen kan de verkoop van het bedrijf worden overwogen als een middel om financiële middelen vrij te maken voor nieuwe investeringen, schuldaflossingen of andere zakelijke kansen.

 • Marktomstandigheden:

  Wijzigingen in marktvoorwaarden, concurrentielandschap of regelgeving kunnen ondernemers aanzetten tot het evalueren van hun positie en het verkennen van verkoopmogelijkheden.

Bij Venturefirm begrijpen we de unieke aard van elke situatie. Onze toegewijde adviseurs staan klaar om u te ondersteunen en op maat gemaakte oplossingen te bieden die aansluiten bij uw specifieke behoeften en doelen.

Venturefirm: Uw partner in persoonlijk en doordacht bedrijfsverkooptraject, gericht op optimale waarde en toekomstige zekerheid.

Stap 1

Doelbepaling en strategie

De reis begint met een oriënterend gesprek om uw doelstellingen, waarden, unieke kenmerken en aanleiding tot verkoop te begrijpen. In combinatie met ons team van ervaren analisten en Register Valuators stellen we een strategie op.

Stap 2

Informatiememorandum

Onze Register Valuators en analisten voeren een grondige beoordeling uit voor financiële en niet-financiële aspecten. De beoordelingen gaan gecombineerd met een grondige marktanalyse, waarbij trends, concurrentie en potentiële disrupties onderzocht worden. Deze benadering resulteert in een evenwichtige waardering die zowel de huidige als toekomstige waarde van uw onderneming weerspiegelt. Wanneer de vereiste informatie is verzameld kan er een Informatiememorandum (IM) en een teaser worden opgesteld. Deze dient om mogelijke kopers een beeld te schetsen van uw onderneming. Op basis van een long- en shortlist wordt er een selectie gemaakt van deze potentiële kopers die geïnteresseerd kunnen zijn bij desbetreffende informatie. 

Stap 3

Selectie van potentiële kopers

Met ons landelijke netwerk identificeren we zorgvuldig potentiële kopers die passen bij uw bedrijf en doelstellingen. De verkoopstrategie wordt mede bepaald door de redenen van verkoop. Na het vaststellen van de verkoopstrategie worden in dit proces  potentiële kopers (individuele kopers, strategische partijen en investeringsmaatschappijen, ook wel financiele partijen genoemd) zorgvuldig benaderd. Wij zullen middels een teaser noodzakelijke informatie onthullen zonder de operationele continuïteit in gevaar te brengen. Ons doel is om op een strategische wijze potentiële kopers te benaderen en tegelijkertijd uw belangen te waarborgen, zodat we een solide basis leggen voor een succesvolle bedrijfsoverdracht. In deze fase kan worden gedacht aan het verstrekken van een volledig informatiememorandum na ondertekening van een geheimhoudingsverklaring.

Stap 4

Onderhandelingen en overeenkomst

Na het ontvangen van verschillende Non-Binding Offers (NBO) wordt de meest passende kandidaat geselecteerd en vinden de onderhandelingen plaats. Het is echter niet zo dat de hoogste bieding automatisch het meest aantrekkelijk is. Bepaalde voorwaarden en onderling vertrouwen wegen minstens zo zwaar. Ons ervaren team leidt de onderhandelingen met potentiële kopers in deze cruciale fase van het verkoopproces. Ons doel is een evenwichtige overeenkomst te bereiken, waarbij transparante communicatie en strategische onderhandelingen centraal staan,. Zodra we alle afwegingen hebben gemaakt, komen we tot één partij met wie we het verkoopproces exclusief voortzetten. De gemaakte principeeafspraken leggen we vast in een intentieverklaring, de Letter of Intent. Dit juridisch document is het uitgangspunt van verdere onderhandelingen en het due diligence.

Stap 5

Boekenonderzoek

Eén van de voorwaarden van een koper die altijd wordt opgenomen in een Letter Of Intent is het uitvoeren van een boekenonderzoek (ofwel due diligence onderzoek). Bij het begeleiden van een verkoopproces, stellen wij een Information Request List (IRL) op met daarop alle informatie die de koper van de verkopende partij zal willen zien. Hiermee zorgen we ervoor dat de informatie al voor een groot deel gereed is voordat de due diligence fase begint.In het boekenonderzoek kan de potentiële koper de correctheid van de reeds verstrekte informatie nagaan, dieper ingaan op verschillende onderwerpen en aanvullende vragen stellen. In een boekenonderzoek wordt doorgaans nader onderzoek gedaan naar de financiële, fiscale, juridische, personeel gerelateerde en commerciële aspecten van de onderneming. Wij zorgen ervoor dat de informatie in de juiste volgorde in een vault (virtuele dataroom) wordt geplaatst voordat het due diligence begint. Dit is vaak een intensieve periode waarin je wilt vasthouden aan het eerder opgebouwde vertrouwen en toeleeft naar de afronding, maar waarin je mogelijk ook nog veel vragen moet beantwoorden.

Stap 6

Closing en overdracht

Na afronding van het boekenonderzoek worden alle afspraken van de overnametransactie vastgelegd in een koopovereenkomst. Ons team zorgt voor een zorgvuldige afronding en begeleidt u bij de eigendomsoverdracht, waardoor u met vertrouwen naar de toekomst kunt kijken. Het proces eindigt met de closing bij de notaris, waar de aandelen worden overgedragen en u de koopsom ontvangt en er een einde komt aan een intensieve periode. Dit is ook het moment om medewerkers, relaties en andere stakeholders te informeren. Na de overdracht van uw taken breekt er een nieuwe fase aan in uw leven. Wij houden met u contact ook wanneer u aan het genieten bent van uw nieuwe vrijheid. U kunt op ons vertrouwen als uw partner voor een succesvolle bedrijfsoverdracht.

Soorten transacties bij verkoop Bij de verkoop van een bedrijf zijn er verschillende soorten transacties, elk met zijn eigen kenmerken en doelstellingen. Enkele veelvoorkomende soorten transacties zijn:

Niet iedereen wil kort na de verkoop een stap terugdoen uit het bedrijf. U ziet nog volop groeikansen en zoekt een partner om dit samen te doen, maar tegelijkertijd wilt u alvast wel een deel van de bedrijfswaarde verzilveren. Bij een pre exit verkoopt u in 2 stappen uw bedrijf. Lees verder

Bij een strategische overname verkoopt u de onderneming aan een andere onderneming. Dat kan een directe concurrent zijn in dezelfde branche of een strategische partij zoals een toeleverancier of klant  Meestal betalen deze patijen een hogere prijs voor uw onderneming omdat ze bepaalde synergievoordelen kunnen realiseren na de overname.  

Bij een fusie gaat uw bedrijf samen verder als één onderneming met een ander bedrijf.  Vaak bevinden zich beide bedrijven in de ‘same line of business’ en hebben ze dezelfde omvang. 

Bent u van plan uw bedrijf te verkopen en wilt u het liefst dit overdragen aan capabele opvolgers met ervaring binnen de onderneming? Bij een familiare Management Buy-Out (MBO) draagt u over een familieleden.

Een Management Buy-In (MBI) is een vorm van bedrijfsovername, waarbij een externe manager een bedrijf overneemt zonder hier eerder bij betrokken te zijn geweest. De onderneming kan worden overgenomen door een enkele ervaren ondernemer/manager of door een volledig managementteam. Het huidige management van een bedrijf wordt dus vervangen door de nieuwe eigenaar of eigenaren. Bij een MBI waarbij 100% wordt overgenomen werkt de MBI manager samen met een investeringsmaatschappij, maar het is ook mogelijk om de aandelen in gedeeltes over te nemen.

Een bedrijf met een buy and build strategie is een bedrijf dat door middel van het overnemen van andere bedrijven versneld wil groeien. Bepaalde investeringsmaatschappijen hebben hier hun expertise van gemaakt. U verkoopt vaak een meerderheid van uw aandelenpakket aan een investeringsmaatschappij waarbij u de komende jaren een aantal overnames gaat doen om zo de bedrijfswaarde te verhogen.

Aandachtspunten bij verkoop

Bij Venturefirm begrijpen we dat de beslissing om uw bedrijf te verkopen een belangrijke stap is. Daarom begeleiden wij u met zorg en aandacht door dit proces. Wij kunnen samen uw strategische doelen helder definiëren, zodat een verkooptraject ontworpen kan worden die perfect aansluit op uw wensen.

Timing is cruciaal, en ons team van experts staat klaar om u te adviseren over het optimale moment voor de verkoop, rekening houdend met marktomstandigheden en economische trends. Om een realistisch beeld van de waarde van uw bedrijf te verkrijgen, voeren we een professionele waardebepaling uit, waarbij we uw financiële overzichten en operationele procedures grondig analyseren.

Vertrouwelijkheid staat centraal in ons proces. Wij implementeren strikte maatregelen om de privacy van uw bedrijf te waarborgen, vooral in de initiële gesprekken met potentiële kopers. Onze juridische en fiscale professionals staan paraat om u te adviseren over alle aspecten van de verkoop, waardoor juridische en fiscale implicaties worden geminimaliseerd.

Met ons nationale netwerk en ervaring in het identificeren van de juiste match, helpen we u bij het selecteren van potentiële kopers die niet alleen financieel passen, maar ook aansluiten bij de unieke cultuur van uw bedrijf. Onze onderhandelingsstrategie richt zich niet alleen op financiële aspecten maar houdt ook rekening met uw toekomstige groei.

Bij de due diligence-fase bereiden we uw bedrijf voor op grondig onderzoek, zodat er geen verrassingen zijn voor potentiële kopers. Tijdens het hele proces communiceren we duidelijk en tijdig met alle belanghebbenden, van medewerkers tot klanten en leveranciers, om een stabiele operationele omgeving te behouden.

Naast onze professionele begeleiding bieden we een strategische kijk op uw exit strategie en helpen we u na te denken over hoe u de vrijgekomen middelen optimaal kunt gebruiken.

Neem vandaag nog contact op voor een persoonlijke verkoopstrategie op maat.