Pre-exit

Een pre-exit is een strategische stap die ondernemers kunnen nemen in de aanloop naar een volledige verkoop van hun bedrijf. Bij een pre-exit verkoopt de eigenaar een deel van het bedrijf, vaak aan een strategische partner of een participatiemaatschappij, terwijl hij tegelijkertijd betrokken blijft bij de onderneming. Dit stelt de eigenaar in staat om alvast een deel van de bedrijfswaarde te verzilveren en samen met de partner de groeiplannen te realiseren. De pre-exit is meestal de eerste stap naar een volledige verkoop, die vaak over een periode van 3-6 jaar wordt uitgevoerd. Gedurende deze periode kan de eigenaar zich richten op strategische aspecten van het bedrijf, terwijl de partner actief betrokken is bij de groei en ontwikkeling van het bedrijf.

Motieven voor een pre-exit kunnen variëren. Toch vereist het proces altijd een zorgvuldige aanpak, zoals bij het vinden van een geschikte opvolger, het benutten van groeikansen, het realiseren van waarde. Een zorgvuldige planning en expertise op het gebied van corporate finance en juridische zaken zijn van cruciaal belang voor het succes van een dergelijke transactie. Venturefirm heeft alle kennis nodig voor een pre-exit onder één dak. Neem gerust contact met ons op voor ondersteuning hierbij.

Vooruitzicht na de Pre-exit

Na de pre-exit fase kan de eigenaar zich voorbereiden op de volledige verkoop van het bedrijf. Deze periode biedt de mogelijkheid om eventuele resterende groeistrategieën te verfijnen en te implementeren, terwijl tegelijkertijd de operationele efficiëntie wordt geoptimaliseerd. De samenwerking met de strategische partner of participatiemaatschappij kan nieuwe inzichten en resources brengen, wat bijdraagt aan de versterking van de marktpositie van het bedrijf.

In deze fase is het essentieel om te blijven focussen op waardecreatie en transparantie, zowel intern als extern. Dit betekent regelmatig evalueren van de prestaties, het aanpassen van strategieën waar nodig, en open communicatie met alle stakeholders. Het uiteindelijke doel is om het bedrijf zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor potentiële kopers, waardoor de uiteindelijke verkoop soepel en tegen de best mogelijke voorwaarden kan plaatsvinden.

Start Uw Succesverhaal

Laten we samen uw volgende stap bespreken.

Behoefte aan begeleiding bij uw pre-exit strategie?