Mars & More

Mars & More, is een internationaal opererende groothandel in interieurproducten. Vanuit Zwolle heeft zij in de afgelopen 25 jaar een sterke naam opgebouwd in de markt met luxe lifestyle- en interieurproducten. De onderneming fungeert als traditionele groothandel. De eigen voorraad wordt via verschillende kanalen, zoals de webshop, beurzen en cash & carry,  geleverd aan (zakelijke) klanten.

“Wij hebben veel gehad aan de adviezen vooraf van Olaf ten Thij hoe wij ons bedrijf verkoopklaar moesten maken” – Dick van Raalte, CEO

Onze Casus:

Dick en Yvonne, de aandeelhouders van Mars & More, hadden vanuit hun persoonlijke toekomstplannen het voornemen om de aandelen in Mars & More op termijn te verkopen. Na een bedrijfsanalyse vanuit Venturefirm bleek dat de waarde van de onderneming nog goed geoptimaliseerd kon worden. Mars & More is hierom samen met Venturefirm een strategisch traject van “verkoopklaar maken” ingeslagen. In 5 jaren is geïnvesteerd in een managementteam waardoor de afhankelijkheid van de aandeelhouders is afgenomen. Ook is er waarde gecreëerd door te bouwen aan een sterk merk en modernisering van marketing en distributiekanalen.

Na dit traject heeft Venturefirm een informatiememorandum opgesteld waarin het onderscheidend vermogen en het verdienmodel van Mars & More goed naar voren komt. Vervolgens is, in nauwe samenwerking met Dick en Yvonne gezocht naar de ideale partij die Mars & More naar een volgend platform kan brengen. In B-Living is deze partij gevonden, een toonaangevende groothandel in interieuraccessoires uit Hengelo. Deze overname markeert een nieuwe fase in de ontwikkeling van Mars & More, waarbij het merk zal worden geïntegreerd in de brede distributiestrategie van B-Living.

“De verslaglegging in de dataroom gedurende het verkoopproces was essentieel en zorgde voor snelle en duidelijke onderhandelingen” – Dick van Raalte, CEO

Toegevoegde waarde van Venturefirm:

Bij Venturefirm begrijpen we dat de beslissing om uw bedrijf te verkopen een belangrijke stap is. Daarom begeleiden wij u met zorg en aandacht tijdens dit proces. Bij Venturefirm kijken we altijd naar uw specifieke situatie en vinden we de transactiestructuur die het beste past bij uw bedrijf en uw doelstellingen. Hierbij kan gedacht worden aan onder andere pensioenplanning, uw bedrijf is groeiende, strategische heroriëntatie, overdracht aan de volgende generatie, wijzigende marktomstandigheden en financiële optimalisatie. Ons team staat klaar om te adviseren over het optimale moment voor verkoop, rekening houdend met marktomstandigheden en economische trends. Met ons uitgebreide netwerk helpen we bij het vinden van de juiste koper die niet alleen financieel past, maar ook bij de unieke cultuur van uw bedrijf. Zo ondersteunen we u bij een succesvolle exit en het maximaliseren van de waarde van uw bedrijf.

“De eigen juristen van Venturefirm hebben het verkoopproces begeleid, deze korte lijntjes leidden tot snelle beslissingen” – Dick van Raalte, CEO