Wat is corporate finance?

Corporate finance, een term die u als ondernemer of zakelijke professional waarschijnlijk welbekend is. Mocht dit niet het geval zijn, en weet u bijvoorbeeld niet zeker wat de daadwerkelijke definitie van dit begrip precies is? Dan bent u hier aan het juiste adres! In dit artikel krijgt u namelijk een uitgebreid antwoord op de vraag; wat is corporate finance? We leggen het graag aan u uit, dus lees snel verder!

Meer over corporate finance

Corporate finance is de Engelse benaming voor het geheel aan activiteiten en handelingen die betrekking hebben op het totale kapitaal van een onderneming. Het doel van corporate finance is dan ook om er voor te zorgen dat de totale waarde van de aandelen van een onderneming maximaal is én blijft. Hierbij moet er altijd rekening gehouden worden met álle beschikbare middelen die een onderneming heeft.

Binnen de wereld van accounting en finance is corporate finance het onderdeel waarbij men zich voornamelijk richt op het financieren van bedrijfsactiviteiten. Dat wil zeggen dat de activiteiten die onder de noemer ‘corporate finance’ vallen, ervoor moeten zorgen dat een onderneming gezond is.

In andere woorden zorgt het juist toepassen van corporate finance er dus voor dat er genoeg vermogen is binnen een onderneming om nieuw kapitaal aan te kunnen trekken.

Een corporate finance specialist zal zijn activiteiten dan ook altijd zó inrichten dat hij een goed beeld van de vermogensmarkt kan vormen om hier vervolgens op in te spelen met de bedrijfsvoering van de onderneming. Hierbij ontkomt u uiteraard niet aan de spanning tussen het gewenste resultaat en het risico van een investering.

De principes van corporate finance

Buiten de bovenstaande definitie van corporate finance bestaan er nog een aantal principes over corporate finance welke we graag aan u voorleggen.

Zo is corporate finance in wezen een ondernemingsfinanciering voor de lange termijn. Het langdurige en structurele beheer van financiële zaken wat hier bij komt kijken wordt ook wel ‘treasury’ genoemd. Waar corporate finance de financiering is, zorgt treasury ervoor dat dit ook daadwerkelijk mogelijk is.

De looptijd van het vermogen wat met corporate finance wordt aangetrokken wordt vaak afgestemd op de aanwezige activa binnen een onderneming.

Corporate finance is een belangrijk onderdeel van een aantal diensten. Hierbij moet u onder andere denken aan:

 • Fusies en overnames
 • Management buy-in
 • Management buy-out
 • Waardebepaling van ondernemingen
 • Herstructurering van een onderneming

Hoewel bovenstaande diensten het vaakst worden toegepast bij grote (corporate) ondernemingen, leert de praktijk ons dat de principes van corporate finance ook uitermate geschikt zijn om toe te passen op kleinere ondernemingen.

Corporate finance is dan ook toe te passen op vrijwel iedere branche. Dit komt door de hoge mate van complexiteit van de werkzaamheden. Veel ondernemers kiezen ervoor om een ervaren specialist als Venturefirm in te schakelen voor gegarandeerd het beste resultaat en rendement! Toch zien wij dat de vastgoedbranche en offshore industrie de branches zijn die het meest gebruik maken van corporate finance.

Verschillende financieringstrategieën

Binnen corporate finance worden er in totaal drie verschillende financieringsstrategieën onderkend. Dit zijn:

 • De gouden balansregel
  • Het vermogen wordt qua looptijd zo veel mogelijk afgestemd op de omlooptijd van de activa binnen een onderneming.
 • Agressieve financiering
  • Hierbij wordt een onderneming voornamelijk gefinancierd met ‘kort’ vermogen. Hierdoor is de onderneming sterk rentegevoelig.
 • Conservatieve financiering
  • Bij deze vorm van financiering wordt de onderneming voornamelijk met lang vreemd vermogen gefinancierd. Hierdoor zal het rendement op het vermogen beduidend lager uitpakken. Aan de andere kant is het risico wat de onderneming loopt ook het kleinst bij deze strategie.

Deze financieringsstrategieën komen voort uit het beheer van kapitaal binnen een onderneming. Bovendien zijn ze er op gericht om dit kapitaal zo goed mogelijk te laten renderen door er groei mee te realiseren of door meer vermogen aan te trekken.

Heeft u vragen over corporate finance?

Heeft u vragen over corporate finance? Neem dan gerust contact op met ons. Telefonisch zijn wij bereikbaar op: 038-8515200. Een e-mail kunt u sturen aan: tenthij@venturefirm.nl. Wij helpen u graag verder!