Waardecreatie voor uw bedrijf

De waarde van uw bedrijf wordt niet alleen bepaald door uw financiële prestaties. Er zijn verschillende andere factoren die hierbij een rol spelen. In de hedendaagse markt is een breder en gedurfder perspectief nodig om waarde te creëren. Ongeacht uw prioriteiten is het essentieel om nieuwe manieren te vinden om waarde te genereren, zodat u beter in staat bent om uw huidige positie in de markt te beschermen en groei in de ruimste zin van het woord te realiseren. Venturefirm kan u helpen om gericht te werken aan waardecreatie op zowel korte als lange termijn.

Wat is waardecreatie precies?

Er zijn diverse manieren om de term ‘waardecreatie’ te interpreteren, waarbij niet alleen de financiële cijfers de waarde van een bedrijf bepalen. Naast tastbare zaken zoals producten kan waardecreatie ook voorkomen in de vorm van diensten. Alle dagelijkse bedrijfsactiviteiten dragen bij aan waardecreatie, bijvoorbeeld door innovatie, (on)afhankelijkheden en klanttevredenheid.

Waardecreatie van een bedrijf verwijst naar het vermogen van een bedrijf om waarde te creëren voor zijn belanghebbenden, waaronder aandeelhouders, werknemers, klanten, leveranciers en de bredere samenleving. Waardecreatie is een belangrijk doel van bedrijven en het kan op verschillende manieren worden bereikt, zoals bijvoorbeeld door het ontwikkelen van innovatieve producten en diensten, het verbeteren van operationele efficiëntie, het vergroten van marktaandeel, het opbouwen van sterke merken en het bevorderen van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Het meten van de waardecreatie van een bedrijf kan worden gedaan door middel van verschillende indicatoren, zowel financieel als niet-financieel.

Hoe verhoogt u de waarde van uw bedrijf?

Waarde kan gecreëerd worden door het minimaliseren van afhankelijkheden. Belangrijke afhankelijkheden die een rol spelen in de waarde van een bedrijf zijn:

  1. De afhankelijkheid van de DGA (Directeur-Grootaandeelhouder) of een beperkt aantal belangrijke personeelsleden (key-personnel) heeft veel invloed op de ondernemingswaarde. Het toevoegen van een managementlaag in de organisatie kan waarde creëren, omdat de besluitvorming en operationele taken niet volledig afhankelijk zijn van één persoon. Dit vermindert het risico en vergroot de continuïteit van het bedrijf.
  2. Ook de onafhankelijkheid van een klanten en leveranciers is belangrijk. Waarde wordt vergroot door diversificatie van de klantenportefeuille en leveranciers. Dit zorgt voor een meer evenwichtige inkomstenstroom en verkleint het risico dat het bedrijf in gevaar komt als gevolg van veranderingen bij één specifieke klant of leverancier.
  3. De spreiding van bedrijfsactiviteiten. Wanneer een bedrijf zich uitsluitend richt op één enkele activiteit, wordt het zeer risicovol. Als deze dienst of product zijn aantrekkingskracht (tijdelijk) verliest bij consumenten, kan het bedrijf instorten. Door activiteiten te spreiden en aanvullende dienstverlening aan te bieden, wordt het risico verkleind en daarmee de waarde vergroot.
  4. Ook de flexibiliteit van de kostenstructuur heeft invloed op de waarde van een onderneming. Een flexibele kostenstructuur, zoals bijvoorbeeld het gebruik van een flexibele schil aan personeel, maakt het mogelijk om gemakkelijk te reageren op schommelingen in de vraag. Hierdoor blijft de winstmarge stabiel bij tegenvallende omzet en kan er nog steeds een positief resultaat worden behaald. Daarnaast stelt een flexibele kostenstructuur bedrijven in staat om snel in te spelen op groeiende vraag, waardoor er minder snel “nee” verkocht hoeft te worden aan klanten. Hoewel het gebruik van een flexibele schil mogelijk duurder is dan het hebben van vast personeel, verlaagt het ook het risico en verhoogt het hiermee dus de ondernemingswaarde.
  5. Ook toetredingsbarrières zijn van invloed op de waarde van een onderneming. Hoewel het moeilijk is om hier direct invloed op uit te oefenen, kan een sterke marktpositie ervoor zorgen dat potentiële concurrenten moeilijk op het niveau van het betreffende bedrijf kunnen komen. Dit beperkt het risico van nieuwe toetreders. Bovendien kan het risico van toetreders worden verminderd door middel van “customer lock-in”, waarbij klanten moeilijk overstappen naar een nieuwe speler op de markt.
  6. Ten slotte is het track record van invloed op de waarde van een bedrijf. Een bedrijf dat al jaren stabiele kasstromen laat zien, heeft over het algemeen minder risico dan een bedrijf met sterk schommelende kasstromen. Hoewel het lastig is om hier direct controle over uit te oefenen, kan een consistente track record bijdragen aan het vertrouwen van investeerders en stakeholders, wat de waarde van het bedrijf kan verhogen.

Meer informatie of persoonlijk advies?

Bent u geïnteresseerd in meer informatie of persoonlijk advies over de begeleiding die de experts van Venturefirm kunnen bieden bij het creëren van meerwaarde voor uw bedrijf? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen en informeer naar de mogelijkheden om u  professioneel te laten begeleiden. We vertellen u graag wat we voor u kunnen betekenen en u kunt vrijblijvend kiezen om ons telefonisch te benaderen of ons contactformulier in te vullen. U ontvangt zo snel mogelijk een reactie van ons.