Toenemende interesse in familiebedrijven uitgelegd

Binnen het landschap van fusies en overnames heerst een toenemende interesse in familiebedrijven bij externe partijen. Zoals u weet vinden er jaarlijks duizenden fusies en overnames plaats op de Nederlandse en internationale markt. Wat opvalt is dat een overdracht binnen de familie langzaamaan steeds minder vanzelfsprekend wordt. In dit artikel vertellen wij u graag hoe dat komt. Lees dus snel verder!

Meer over het familiebedrijf en de verschillende generaties

Het familiebedrijf is van alle tijden en ook vandaag de dag bestaan er nog steeds tal van bekende bedrijven die al jaren binnen de familie zijn gebleven. Toch is dat laatste steeds vaker een uitzondering geworden. Uit een onderzoek van de Rabobank en BDO blijkt namelijk dat 70 procent van de beoogde overdrachten binnen familiebedrijven niet het gewenste resultaat oplevert. Dit onderzoek laat ook zien dat na de derde generatiewissel nog maar 3 procent van de familiebedrijven overeind staat.

Tegelijkertijd zien wij dat ondernemen populairder is dan ooit en het familiebedrijf vandaag de dag geliefder is dan vroeger het geval was. De laatste 15 jaar is het aantal familiebedrijven in Nederland dan ook relatief gezien gelijk gebleven. Achter de schermen vindt echter wel een verandering plaats. Vele familiebedrijven zijn de afgelopen jaren namelijk overgedragen aan de volgende generaties, verkocht en beëindigd.

Naar schatting nemen ongeveer 10.000 ondernemers jaarlijks afstand van hun bedrijf. Veelal zijn dit ondernemers die het bedrijf in de jaren zeventig en tachtig hebben overgenomen van de vorige generatie of destijds zelf gestart zijn met de onderneming. Hierbij valt op dat vooral de kleinere ondernemingen beëindigd worden omdat er geen opvolging geregeld is.

Hierbij is het de afgelopen decennia steeds minder vanzelfsprekend geworden dat een dergelijke onderneming wordt overgedragen aan de volgende generatie als zijnde een erfstuk. Bij de kleinere en juist hele grote ondernemingen zien wij dit minder, maar vooral bij de middengroep waarbij de eigenaar ook daadwerkelijk zelf de directie voert is deze trend ingezet. Voor deze groep ondernemers geldt dat het niet meer vanzelfsprekend is dat hij of zij wordt opgevolgd door zoon of dochter.

Verkopen aan externe partijen

Deze groep ondernemers lijkt de laatste jaren steeds vaker geneigd om het bedrijf te verkopen aan een externe partij welke een mooi bedrag biedt. Deze vorm van overname of fusie kan op verschillende manieren worden ingekleurd. Denk bijvoorbeeld aan de management buy out/buy in.

De ondernemer van nu lijkt dan ook steeds meer bezig te zijn het ondernemen an sich dan met het ‘familiegevoel’ van zijn of haar onderneming. Hierdoor voelt men zich ook minder verplicht om de onderneming in de familie te houden.

Daarnaast heeft er de laatste jaren ook een belangrijke verschuiving plaatsgevonden op het gebied van fusies en overnames. Waar men een fusie of overname voorheen als teken van zwakte zag is het beeld nu 180 graden gedraaid. Een ondernemer die zijn bedrijf verkoopt ontvangt daar lof voor.

Al met al is het dus minder vanzelfsprekend geworden om een bedrijfsopvolger binnen de eigen kringen te zoeken. Een goed bod van een externe partij krijgt steeds vaker de voorkeur. Zeker wanneer de ondernemer van plan is om met de opbrengsten een nieuwe onderneming te starten. Het zogeheten ‘serial ondernemerschap’ komt tegenwoordig namelijk steeds vaker voor.

Tegenwoordig zijn er ook veel ondernemers die een bedrijf beginnen met als doel het op termijn weer te verkopen, iets wat vroeger vrijwel nooit voorkwam.

Tot slot zien wij ook dat steeds meer ondernemers op zoek gaan naar de juiste opvolger en niet de meest voor de hand liggende. Juist omdat er vandaag de dag steeds meer aandacht is voor het belang van het bedrijf en de medewerkers, en niet zo zeer de opbrengstmaximalisatie.

De nieuwe generatie ‘geboren opvolgers’

Ook aan de kant van de zogeheten ‘geboren opvolgers’ is een duidelijke verschuiving te zien. Kinderen en andere familieleden verwachten namelijk ook steeds minder dat zij per se in de voetsporen van hun vader of moeder moeten treden.

Dit heeft bijvoorbeeld te maken met het feit dat men tegenwoordig steeds later kinderen krijgt. Wanneer een ondernemer richting de pensioenleeftijd gaat en zijn of haar onderneming wilt verkopen zijn veel opvolgers pas begin twintig en is het nog niet opportuun om de onderneming aan hen over te dragen.

Daarnaast wordt verwacht dat het familiebedrijf zich op termijn zal transformeren naar ‘ondernemende families’. Hierbij creeëren ouders met de verkoop van het bedrijf kapitaal wat gebruikt kan worden als hulp voor kinderen bij het opstarten van een nieuwe, eigen onderneming. Ook kunnen ouders er samen met het kind voor kiezen om een gedeelte van de onderneming uit handen te geven en een deel in de familie te houden.

Kansen voor externe partijen

Dit alles biedt externe kopers uiteraard verschillende kansen. De laatste jaren zien wij vooral dat er steeds meer bedrijven worden overgenomen door middel van een (pre) exit via een private equity-partij. Steeds meer van dit soort investeringsfondsen richten zich dan ook op familiebedrijven.

Deze partijen zijn interessant voor familiebedrijven omdat ze niet alleen een financiering kunnen bieden, maar ook het management kunnen ondersteunen om het groeipotentieel van de onderneming te verwezenlijken.

Vragen of opmerkingen over opvolging of verkoop van het familiebedrijf?

Heeft u vragen of opmerkingen over de verkoop of opvolging van uw familiebedrijf? Neem gerust contact met ons op! Venturefirm helpt u graag verder, en staat klaar voor het beantwoorden van al uw vragen. U kunt ons telefonisch bereiken op 06-21817831 of een mail sturen naar tenthij@venturefirm.nl.

[gravityform id=”2″ title=”true” description=”true”]