De voor- en nadelen van een earn-out regeling

Denkt u eraan uw onderneming te verkopen? Of bent u juist de kopende partij in een verkoopproces? Omdat het niet altijd even eenvoudig is om tot financiële overeenstemming te komen, leggen wij u graag uit hoe een earn-out regeling daarbij kan helpen en wat de belangrijkste voor- en nadelen van deze regeling zijn.

De earn-out regeling

De earn-out regeling biedt uitkomst tijdens een verkoopproces. Als er bijvoorbeeld onzekerheid is over de prognoses van de onderneming in kwestie, kan er een earn-out regeling opgesteld worden waarbij de verkopende partij een premie ontvangt als de prognoses behaald of overtroffen worden. Worden de gestelde prognoses niet behaald, dan is de premie niet meer verschuldigd.

Dit is slechts een van de voorbeelden waarbij een earn-out regeling als het ware zorgt voor een uitgestelde betaling bij de overdracht van een onderneming. Wilt u meer weten over de earn-out regeling en welke afspraken u hoe dan ook moet vastleggen? Lees dan gerust verder op deze pagina of neem geheel vrijblijvend contact op met onze specialist.

Voordelen van een earn-out regeling

De belangrijkste voordelen van een earn-out regeling zijn:

  • De onderneming in kwestie bewijst zelf zijn waarde: Vaak ontstaan er gedurende het verkoopproces meningsverschillen over de waarde van de onderneming. Logisch, aangezien de waarde van de onderneming onder andere afhankelijk is van toekomstige kasstromen, strategie en investeringen. De earn-out regeling helpt dan ook bij het bepalen van de waarde van de onderneming. Blijken de prestaties goed, dan wordt de waarde hoger. Vallen de prestaties tegen en is daarmee de verwachting niet behaald? Dan daalt de waarde en daarmee de verkoopprijs logischerwijs.
  • Meningsverschillen over de waarde van de onderneming worden overbrugd: Het meningsverschil over de verkoopprijs kan als earn-out worden opgenomen in het contract. Op deze manier wordt de discussie naar de toekomst verschoven en kan de transactie alsnog doorgang vinden. Lange onderhandelingen over toekomstige scenario’s zijn op die manier niet nodig.
  • De onderneming financiert zichzelf: Omdat de earn-out vergoeding pas op een later moment betaald hoeft te worden en bovendien afhankelijk is van toekomstige prestaties, kan deze vergoeding uit de cash flow van de onderneming zelf betaald worden. Voor de financiering van de koopprijs is dit een belangrijk voordeel.
  • De relatief lage koopsom is exclusief de nabetaling eenvoudiger te financieren.
  • De uiteindelijke verkoopprijs is geheel afhankelijk van daadwerkelijke prestaties.

Nadelen van een earn-out regeling

De belangrijkste nadelen van een earn-out regeling die u hoe dan ook in overweging moet nemen zijn:

  • De earn-out regeling is vaak complex: Omdat de koopprijs afhankelijk is van toekomstige prestaties. Daarom moet er goed beschreven worden hoe de koopprijs berekend wordt, welke factoren het meeste van belang zijn en hoe deze moeten worden samengesteld. Deze definities zijn essentieel.
  • De earn-out regeling kan tot geschillen leiden: Omdat de earn-out regeling vaak niet compleet is uitgewerkt, is er ruimte voor interpretatie. Dit zou zelfs jaren na de overname nog tot discussies kunnen leiden.
  • De kopende partij kan de earn-out regeling beïnvloeden: De kopende partij kan vrij eenvoudig de cijfers manipuleren. Kosten zoals de management fee kunnen bijvoorbeeld verhoogd worden. Ook kan de omzet verlegd worden. Maak hier daarom zeer duidelijke afspraken over.
  • De earn-out regeling vormt een incassorisico voor de verkoper: Stel dat de onderneming na de overname slecht(er) presteert is niet alleen de koopprijs lager, maar ook het feit of de koper de koopprijs nog wel kan betalen is dan onzeker. Het vragen van zekerheid is daarom erg belangrijk.

Wilt u meer weten over de earn-out regeling en hoe het van toepassing kan zijn voor u? Lees hier dan verder of neem contact op met ons. Telefonisch zijn wij bereikbaar op: 06-21817831. Een e-mail kunt u sturen aan: tenthij@venturefirm.nl. Wij helpen u graag verder.