Bedrijfsfusie, alles wat u moet weten

Een bedrijfsfusie, wellicht heeft u er als ondernemer weleens over nagedacht. Het klinkt heel eenvoudig, twee bedrijven gaan samen en opereren verder als één nieuw bedrijf. Toch komt er meer kijken bij een bedrijfsfusie dan u denkt. Daarom vertellen we u in dit artikel graag meer over de verschillende soorten fusies en de mogelijkheden die uw fuserende onderneming heeft.

Meer over de bedrijfsfusie

Bij een bedrijfsfusie gaan 2 ondernemingen samen om verder te gaan als één nieuw bedrijf. Om dit soort transacties op te zetten worden beide ondernemingen gewaardeerd. Op basis van deze waardering voegt een van de bedrijven zich bij de ander. De activa en passiva van bedrijf X wordt dan overgedragen aan bedrijf Y en in ruil daarvoor ontvangt bedrijf X aandelen van bedrijf Y.

Klik hier als u meer informatie wilt over de overdracht van de activa en passiva in ruil voor aandelen.

Bij een bedrijfsfusie worden de bezittingen en schulden van een van de ondernemingen altijd overgedragen aan de andere onderneming. Een bedrijfsfusie mag daarom niet verward worden met een Aandelenfusie of een Juridische fusie.

Het verschil met een Aandelenfusie is dat hierbij de aandelen van de fuserende ondernemingen onderling worden uitgewisseld. Zo krijgen beide partijen een belang in elkaars BV. Bij deze vorm van fuseren worden dus geen bezittingen en schulden uitgewisseld. Terwijl een juridische fusie als gevolg heeft dat de verkrijgende rechtspersoon in de plaats van de verdwijnende rechtspersoon treed.

Waarom kiest u voor een bedrijfsfusie?

Niet alleen grote multinationals zoals KLM en AirFrance hebben de mogelijkheid om te fuseren. Juist ook het MKB heeft vaak baat bij het bundelen van de krachten. Een bedrijfsfusie wordt vaak interessant geacht als ondernemers het idee hebben dat dit ‘synergie’ met zich mee zal brengen. Over het algemeen wordt er op basis van de onderstaande kansen een bedrijfsfusie geïnitieerd.

  • Het verlagen van de overheadkosten;
  • Mogelijkheid tot goedkoper inkopen;
  • Het vergaren van een plaatselijke monopolistische positie;
  • Het benutten van schaalvoordelen;
  • Het betreden van nieuwe markten.

Twijfelt u of een bedrijfsfusie de juiste oplossing is voor uw onderneming? Is een permanente overname of verkoop wellicht een betere keuze? Schakel onze specialisten dan in voor een advies op maat. Neem hier contact op!

Voorwaarden bedrijfsfusie

Voor u overgaat tot een bedrijfsfusie is het goed om te weten welke voorwaarden er gelden met betrekking tot de belastingen en het overdragen van risico’s. Zo moet er bij eventuele contractuele verplichtingen en schulden van een van de ondernemingen toestemming tot overname van de verplichting aan de schuldeisers gevraagd worden.

Daarnaast is er bij een bedrijfsfusie vennootschapsbelasting verschuldigd over de overgedragen bezittingen en schulden. Deze vennootschapsbelasting geldt alleen voor het verschil tussen de gerealiseerde opbrengt min de fiscale boekwaarde.

Verder geldt er bij bedrijfsfusies ook een doorschuiffaciliteit. Dat wil zeggen dat de overgenomen onderneming tegen de fiscale boekwaarde op de balans wordt geactiveerd. De fiscale claim gaat vervolgens over op de verkrijgende onderneming.

Tot slot is de verkrijgende onderneming overdrachtsbelasting verschuldigd als er bij de bedrijfsfusie ook onroerend goed van de overgenomen onderneming overgaat.

Werknemers en een bedrijfsfusie

Net als bij een bedrijfsovername zijn er bij een fusie ook werknemers betrokken. Welke regels gelden voor hen en waar moet u op letten?

Als er bij de bedrijfsfusie sprake is van ‘een economische eenheid die haar eigen identiteit behoudt’, wordt er gesproken van de ‘overgang van een onderneming’. Dit houdt in dat de werknemers die bij deze economische eenheid horen verplicht overgenomen dienen te worden. Hierbij hebben de werknemers recht op hetzelfde loon en dezelfde arbeidsvoorwaarden zoals deze in het contract staan. Tot slot nemen de werknemers ook hun dienstjaren mee naar de nieuwe werkgever.

Vragen of interesse in begeleiding bij een bedrijfsfusie?

Heeft u vragen of wilt u meer weten over bedrijfsfusies? Neem dan gerust contact op met ons. Telefonisch zijn wij bereikbaar op: 06-21817831. Een e-mail kunt u sturen aan: tenthij@venturefirm.nl. Ook als het gaat om een aandelenfusie of een juridische fusie kunt u het onderstaande contactformulier invullen. Wij helpen u graag verder als het om een bedrijfsfusie gaat.