Balk Shipyard

“Door vakbekwaam te zijn en op basis van een non-nonsensmethode te werk te gaan, zijn we samen in staat geweest deze transactie succesvol af te ronden.”

Balk

Balk Shipyard is een scheepswerf met een rijke geschiedenis, het familiebedrijf werd in 1798 opgericht in Elburg. Nadat Balk in 1998, na het plotselinge overlijden van zijn vader, door Daan Balk werd overgenomen is de scheepswerf door hard werken flink gegroeid. De werf werd al snel te klein en verhuisde in 2004 naar een grotere werf op Urk. Daarnaast werd het harde werken beloond met het predicaat “hofleverancier”. Momenteel werken er ca. 50 mensen voor Balk, het werk van de scheepswerf bestaat grotendeels uit het refitten van superjachten en de bouw van aluminium casco’s voor superjachten. Eens in de zoveel tijd bouwt de werf ook zelf een superjacht. De niche van de werf zit zo rond de 50 meter lengte voor een jacht.

Casus

De markt voor superjachten groeit in rap tempo. Om mee te blijven doen op dit niveau en niet achter te raken moet je mee in de groei. De meeste collegabouwers in Nederland bouwen inmiddels jachten van 100 meter plus. In de toekomst zal Balk schepen gaan refitten tussen de 50 en 80 meter.

Balk is eind 2021 benaderd door de Chinese investeringsmaatschappij Zhongying International Holding Group voor de verkoop van de aandelen. Een verkoop kan zorgen voor een kapitaalinjectie waarmee de werf de toekomst aankan.

Rol Venturefirm

Venturefirm werd in de beslissende fase van het proces aangehaakt en heeft met de koper onderhandeld over de Share Purchase Agreement (SPA) en verschillende bepalingen uit dit document beoordeeld, doorgerekend en waar nodig aangepast. Venturefirm heeft ook duidelijk inzichtelijk gemaakt hoe de geldstromen bij de voorgenomen transactie zouden gaan lopen en zodoende Balk geadviseerd. Zo hebben Venturefirm en Balk in de cruciale laatste fase van de transactie de deal over de streep weten te trekken.