Wat is een overnameovereenkomst?

Bij een bedrijfsovername komt vaak meer kijken dan u vooraf zou verwachten. Het opstellen van een overnameovereenkomst is een belangrijk onderdeel bij een bedrijfsovername. Bij het opstellen van de overnameovereenkomst dient er rekening gehouden te worden met de wensen en bedoelingen van zowel de koper als de verkoper. In de praktijk ontstaan er vaak geschillen bij de totstandkoming van de overnameovereenkomst. Om deze reden nemen wij u in dit artikel graag mee langs enkele aspecten die komen kijken bij het opstellen van deze overeenkomst. Benieuwd wat de aandachtspunten zijn? Lees dan snel verder, wij leggen het u graag uit!

Wat is een overnameovereenkomst?

Een overnameovereenkomst is een overeenkomst voor de (ver)koop van een bedrijf. De overeenkomst kan betrekking hebben op de overname van aandelen in een bedrijf of op de overname van activa en passiva.

Overname van aandelen

De meest eenvoudige manier van een bedrijfsovername is een overdracht van de aandelen. Deze vorm van bedrijfsovername kan alleen plaatsvinden indien het bedrijf in kwestie wordt uitgeoefend in een rechtsvorm met een in aandelen verdeeld kapitaal. Denk hierbij aan een B.V. of een N.V. Indien dit niet het geval is, heeft de bedrijfsovername vaak betrekking op de overname van activa en passiva.

Bij een overname van aandelen blijft de BV (of NV) eigenaar van alle bezittingen en schulden van het bedrijf, inclusief alle contracten en werknemers. In dit geval komen alleen de aandelen in handen van een nieuwe aandeelhouder. In het geval dat de verkopende aandeelhouder ook bestuurder is, wordt daarentegen wel vaak overeengekomen dat deze persoon zal aftreden als bestuurder bij de voltooiing van de aandelenoverdracht. De overdracht van aandelen zal moeten plaatsvinden middels een notariële akte.

Overname van activa en passiva

Bij de overname van activa en passiva, ook wel een activa-passiva transactie, blijven de aandelen in dezelfde handen en worden de bedrijfsonderdelen door de BV of NV overgedragen. Deze overname kan bijvoorbeeld bestaan uit de overname van het gehele bedrijf inclusief de handelsnaam, website, inventaris, en schulden. Het komt echter ook voor dat de koper bepaalde schulden niet wil overnemen of dat de verkoper bepaalde bezittingen wil behouden. In dat geval is een gedeeltelijke overname ook mogelijk.

Onderdelen van een overnameovereenkomst

Een overnameovereenkomst is in iedere situatie uniek. Het opstellen van de overeenkomst betreft dan ook altijd maatwerk. De inhoud van een overnameovereenkomst, ook wel koopovereenkomst, is afhankelijk van vele factoren en bevat onder andere afspraken over:

  • Wat er overgenomen wordt;
  • De koopprijs (incl. moment en wijze van betaling en (eventueel) een earn-out regeling);
  • Aansprakelijkheid;
  • Garanties;
  • Vrijwaringen.

Wanneer er is gekozen voor de overname van aandelen, zal er een share purchase agreement (ook wel SPA) worden opgesteld. Als er is gekozen voor een activa-passiva transactie, zal er een asset purchase agreement (ook wel APA) worden opgesteld.

De koopprijs, de betaling en een eventuele earn-out regeling in de overnameovereenkomst

Bij de overname van een bedrijf ligt er vaak een grote focus op de koopprijs. In de meeste gevallen kiest de koper voor een earn-out regeling en staat de koopprijs bij ondertekening van de overeenkomst nog niet vast. Dit is omdat deze door de regeling afhankelijk is gesteld van de in de toekomst te behalen resultaten van de onderneming. Het is dan ook belangrijk om alle aspecten met betrekking tot de koopprijs, de wijze van betaling, het moment van betaling én een eventuele earn-out regeling goed vast te leggen in de koopovereenkomst. Op deze manier kan worden voorkomen dat deze aspecten op een later tijdstip ter discussie komen.

Garanties, vrijwaringen en aansprakelijkheden in de overnameovereenkomst

Binnen de overnameovereenkomst leiden de overeen te komen garanties, vrijwaringen en aansprakelijkheden vaak tot de meeste discussies. Verkoper wenst immers zo min mogelijk risico’s te lopen na overdracht en koper wil graag zo veel mogelijk risico’s afdichten middels garanties en vrijwaringen. Het is dan ook belangrijk om u voorafgaand aan het maken van afspraken hierover te laten adviseren. Uiteindelijk zullen de afspraken duidelijk vast gelegd moeten worden, waarbij de gehanteerde bewoordingen heel belangrijk zijn. De voornaamste onderwerpen die aan de orde zullen komen zijn:

  • Welke garanties en vrijwaringen worden verstrekt;
  • De termijn waarbinnen de koper een beroep kan doen op de verstrekte garanties;
  • Op welke wijze de aansprakelijkheid van een verkoper kan worden beperkt c.q. gemaximeerd;
  • De invulling van het begrip “schade”, wanneer komt de koper in aanmerking voor een vergoeding bij een inbreuk op de garanties.

Om te voorkomen dat u voor onaangename verrassingen komt te staan na het tekenen van de overeenkomst, raden wij u aan om altijd tijdig een expert te raadplegen.

Heeft u vragen over de overnameovereenkomst?

Heeft u vragen over de overnameovereenkomst of bent u opzoek naar een concreet advies? Neem dan gerust contact op met ons. Telefonisch zijn wij bereikbaar op: 038-8515200. Een e-mail kunt u sturen aan: tenthij@venturefirm.nl. Wij helpen u graag verder!

[gravityform id=”2″ title=”true” description=”true”]