Private equity en overnames

MKB bedrijven die in zijn geheel of voor een deel worden overgenomen door een private equity partij, het komt steeds vaker voor. Bent u benieuwd naar de rol van private equity partijen binnen het MKB en de mogelijke exit kanalen voor een private equity overname? Lees dan snel verder, we vertellen het in dit artikel aan u!

Wat is private equity?

Private equity staat vrij vertaald voor privaat vermogen. Het is dan ook een vorm van risicodragend vermogen. Dit vermogen is afkomstig van beleggers die buiten de aandelenbeurs om financieel in niet-beursgenoteerde bedrijven participeren. Dit werkt als volgt:

Een beursgenoteerd bedrijf geeft extra aandelen uit op de beurs wanneer het geld nodig heeft. Niet beursgenoteerde bedrijven kunnen dit niet. Wanneer een niet-beursgenoteerd bedrijf geldmiddelen nodig heeft kan het deze ophalen bij een bank of bij een private investeerder.

Tegenwoordig maken steeds meer bedrijven gebruik van privaat vermogen. Vooral wanneer zij extra geld nodig hebben tijdens de start- of groeifase of bijvoorbeeld tijdens een reorganisatie of doorstart. Een private investeerder investeert dan geld in het bedrijf en wordt hierdoor aandeelhouder.

Wanneer een investeerder relatief veel eigen vermogen verschaft kan het voorkomen dat hij of zij zeggenschap in de onderneming eist. Vaak wordt dit belang na enkele jaren weer verkocht wanneer de investeerder zijn investering terugverdiend heeft.

De rol van private equity in het MKB

Private equity speelt een steeds belangrijkere rol binnen het MKB. Zeker wanneer de bank uw onderneming niet van een financiering durft te voorzien omdat deze de risico’s te groot acht, dan zijn participatiemaatschappijen en durfkapitalisten (venture capital) uw beste optie.

Private equity kan daarnaast ook een oplossing bieden om toch die geplande groeistap te maken en een groeifinanciering te krijgen. Ook wanneer u uw onderneming in zijn geheel wilt verkopen, bijvoorbeeld omdat bedrijfsopvolging binnen de familie niet mogelijk is, kunnen participatiemaatschappijen een goede mogelijkheid bieden.

Als MKB-bedrijf samenwerken met een private equity partij

De voordelen voor u als MKB-ondernemer bestaan over het algemeen uit:

  • Private equity partijen beschikken over veel kennis door ervaring met gelijksoortige bedrijven
  • Financieel belang creëert actieve betrokkenheid
  • Versnelde groei is mogelijk door een injectie van kapitaal
  • Private equity partijen nemen nieuwe kennis en ervaring mee waar u uw onderneming mee kunt verbeteren
  • U kunt profiteren van het grote netwerk van de private equity partij

Exit kanalen voor private equity overnames

Kiest u voor een private equity overname? Dan zijn er drie mogelijke exit kanalen. Dit zijn:

Strategische verkoop: uw onderneming wordt verkocht aan een strategische koper. Dit is doorgaans een koper uit dezelfde of een aanverwante sector die mogelijk synergievoordelen kan behalen dankzij deze overname.

Financiële verkoop: uw onderneming wordt verkocht aan een andere private equity partij. Veelal betreft het hier bedrijven die in een volgende groeifase zijn beland, waarbij andere private equity partijen meer waarde kunnen toevoegen dan de bestaande eigenaren.

Initial Public Offering (IPO): uw onderneming wordt naar de beurs gebracht, waarna het belang geheel of in delen wordt verkocht.

Effect op werknemers en klanten

Voordat u overweegt in zee te gaan met een Private Equity partij, is het zaak u goed te verdiepen in het type investeerder waarmee u zaken wil gaan doen. Wat zijn de strategische plannen, hoe wordt er de komende jaren waarde gecreëerd? Wat is hun staat van dienst: krijgt het bedrijf de tijd en ruimte? Of wordt gestreefd naar een exit op zo kort mogelijke termijn tegen een zo hoog mogelijk rendement? Het is vaak nuttig om in gesprek te gaan met een andere deelneming van hetzelfde fonds.

Lang niet alle participaties van Private Equity leiden tot succes. Dit blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Utrecht naar de gevolgen van overnames door private equity partijen.

Ongeveer 15 procent van de overgenomen ondernemingen gaat na tien tot vijftien jaar failliet. Dit wordt volgens het onderzoek voornamelijk veroorzaakt door het feit dat investeringsmaatschappijen vooral financieel rendement uit hun overname willen halen. Hierdoor wordt er vaak bezuinigd op zaken als het personeel, de dienstverlening en research & development.

Op de lange termijn breekt dat een bedrijf op en is de kans groot dat klanten vertrekken omdat de onderneming niet innovatief genoeg meer is. Ook de rentelasten waarmee ondernemingen worden geconfronteerd kunnen een bron van problemen vormen.

Dat betekent ook dat een heel groot deel veel baat heeft bij de toegevoegde waarde van Private Equity. De kernvraag voor u als ondernemer zal altijd zijn: wat heeft uw bedrijf of u als ondernemer nodig op een bepaald moment, en heeft private equity daarop een passend antwoord?

Heeft u vragen over private equity?

Heeft u vragen over private equity of bent u opzoek naar een concreet advies? Neem dan gerust contact op met ons. Telefonisch zijn wij bereikbaar op: 038-8515200. Een e-mail kunt u sturen aan: tenthij@venturefirm.nl. Wij helpen u graag verder!