Post-Merger Integration

Heeft u recent een overname of fusie afgerond? Dan is de volgende stap het creëren van waarde door middel van een succesvolle integratie. Dit wordt ook wel post-merger integration genoemd. Venturefirm vertelt u hier graag meer over! Wij beschikken over uitgebreide kennis en jarenlange ervaring op het gebied van de post-merger integration. Geïnteresseerd? Lees dan onderstaande tekst voor een uitgebreide toelichting.

De fase na een overname of fusie

Een succesvolle overname of fusie is geen gegeven. Twee op de drie fusies blijken na afronding, de post-merger integration fase (PMI), van de transactie namelijk alsnog te mislukken. De reden hiervoor is een ondoordachte integratie van de twee bedrijven, waardoor waardecreatie achterwege blijft. In een slechter geval pleegt de fusie zelfs roofbouw op zichzelf, waardoor er waarde verloren gaat. Een nauwgezette en uitgestippelde integratiestrategie is dus van essentieel belang voor het realiseren van een succesvolle fusie.

Hoe bereikt u een succesvolle post-merger integration?

Bedrijven fuseren doorgaans om een synergetisch effect te bewerkstelligen. Dat wil zeggen dat door een fusie niet enkel de capaciteiten van de bedrijven bij elkaar worden opgeteld, maar dat er een meeropbrengst wordt gecreëerd. Echter, in de praktijk blijkt dat synergie bij fusies vaak niet wordt bereikt. De ondernemingen vallen dan wel onder dezelfde naam, maar functioneren nog als losse eenheden.

Een slechte PMI-aanpak kan zelfs tot onderlinge concurrentie tussen deze eenheden leiden, wat de waarde van de fusie zeer zeker niet ten goede zal komen. Maar hoe bereikt u dan wel een succesvolle post-merger integration?

Houdt het hoofd koel

Na een succesvolle fusietransactie zijn er veel ondernemers die overhaast door willen pakken. In hun enthousiasme kijken ze niet eerst naar de dingen die belangrijk zijn, maar proberen ze het integratietraject zo snel mogelijk af te ronden. Het is echter essentieel om eerst alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. Door de fusie ontstaan er allerlei nieuwe werkrelaties en hiërarchieën en daarbinnen is het van groot belang dat er vertrouwen en betrokkenheid wordt opgebouwd. Zo creëert u draagvlak voor een succesvolle fusie.

Denk vooruit

Post-merger integration begint al voor afronding van de transactie. Door voorafgaand aan het integratietraject een stappenplan op te stellen, komt u niet voor (grote) onvoorziene zaken te staan. Zaken waar u al over na kunt gaan denken zijn onder andere:

  • Personele bezetting: dit kan over tal van zaken gaan. Hoeveel medewerkers heeft u momenteel en hoeveel zijn er na de fusie nodig? Moeten er functiewisselingen plaatsvinden? Moeten er nieuwe krachten aangetrokken worden? Wie kan of moet er behouden blijven voor de organisatie, en hoe gaat u dat realiseren?
  • Inlichten van werknemers en leidinggevenden: betrek uw werknemers intensief bij de integratie. Zo houdt u onrust en twijfel buiten de deur. Een succesvolle integratie is hier gebaat bij. Spreek bovendien uw vertrouwen in werknemers uit en wees eerlijk. Bied werknemers perspectief en zorg voor een stimulans om bij te dragen aan de fusie. En neem hun input uiterst serieus!
  • Inlichten van klanten, leveranciers, stakeholders en andere partijen: het op de hoogte brengen van de fusie kan niet op één simpele wijze. Per partij zal u strategisch moeten nadenken over de communicatievorm. Per partner spelen namelijk andere belangen en verhoudingen, dus houd rekening met hoe u uw boodschap brengt.
  • IT-integratie: in de praktijk blijken fusies vaak nat te gaan op IT-integratie. Het samenbrengen van twee infrastructuren is dan ook een lastige taak. Toch wordt dit vaak onderschat, waardoor er veel niet-rendabele en onnodige investeringen worden gedaan. Zorg dat u een deskundige team samenstelt van IT-specialisten en maak een concreet plan van hoe het nieuwe systeem er uit moet komen te zien. Welke digitale processen zijn het belangrijkst en welke concrete (en terugkerende) doelen wilt u met het nieuwe systeem halen?

Door met onder andere bovenstaande aspecten rekening te houden, zal het integratietraject waarschijnlijk een stuk soepeler verlopen. Dit maakt de kans op synergie aanzienlijk groter!

Venturefirm werkt samen met Ballentine Strategy

Venturefirm werkt bij post-merger integration trajecten steevast samen met haar partner Ballentine Strategy. Bent u benieuwd wat deze samenwerking inhoudt en waar de expertise van Ballentine Strategy zich in uit? Neem dan gerust contact met ons op of lees meer op de website van Ballentine zelf.

Vragen of opmerkingen?

Heeft u vragen of opmerkingen over post-merger integration? Neem gerust contact met ons op! Venturefirm helpt u graag verder, en staat klaar voor het beantwoorden van al uw vragen. U kunt ons telefonisch bereiken op 06-21817831 of een mail sturen naar tenthij@venturefirm.nl.