Het verschil tussen ondernemingswaarde en aandelenwaarde

Het verschil tussen de ondernemingswaarde en de aandelenwaarde is lang niet altijd even duidelijk, terwijl het belangrijke concepten zijn bij de waardebepaling. Het is dan ook verstandig om een helder beeld van deze twee termen te schetsen. Wij voorzien u in dit artikel graag van een nadere toelichting op het verschil tussen de ondernemingswaarde en de aandelenwaarde.

Wat is het verschil tussen de ondernemingswaarde en de aandelenwaarde?

De ondernemingswaarde is de waarde van uw onderneming zonder hierin rekening te houden met de wijze waarop het bedrijf is gefinancierd. Venturefirm gebruikt altijd de DCF-methode als basis voor bepaling van de Ondernemingswaarde, waarbij we via een Multiple-benadering de ‘sanity-check doen’. Bij de DCF-methode maken we toekomstige vrije kasstromen contant tegen een bepaalde risicovoet (passend bij het bedrijf), waardoor de waarde van de onderneming inzichtelijk wordt per de waarderingsdatum.

Omdat het bij een aan- of verkooptransactie meestal gaat over de verkoop van de aandelen in het bedrijf, zal de Ondernemingswaarde nog vertaald moeten worden naar de Aandelenwaarde. Adviseurs noemen dat de EV to Equity-bridge (Enterprise Value naar Aandelen). Om te komen tot de Aandelenwaarde dienen een aantal posten gecorrigeerd te worden op de Ondernemingswaarde, en daarbij speelt onder andere de wijze van financiering een belangrijke rol. Een andere belangrijke factor van invloed zijn de niet-operationele onderdelen op de balans van een bedrijf > Deze worden niet meegenomen in de kasstromen van de DCF-waardering, en zullen dus handmatig moeten worden opgevoerd in de ‘bridge’.

Een paar voorbeelden van regelmatig terugkerende items op de EV-to-Equity bridge zijn:

  • de rentedragende schulden (-/-)
  • de vrij beschikbare liquide middelen (+/+)
  • het tekort/overschot van het werkkapitaal (+/-)
  • het tekort aan pensioenvoorziening (-/-)
  • een vordering op de aandeelhouder (+/+)
  • een openstaande VpB-schuld (-/-)
  • een voorziening die leidt tot cash-out (-/-)

De cash and debt free waarde

In de afspraken tussen Koper en Verkoper wordt vaak de afspraak gemaakt dat het bedrijf wordt overgenomen voor een waarde X, cash & debt free. Dan wordt over het algemeen bedoeld de Ondernemingswaarde gecorrigeerd voor de rentedragende schulden, overtollige liquide middelen en overige cash & debt-like items. In feite hebben we het dan dus over de Aandelenwaarde.

Wordt de Ondernemingswaarde bepaald op basis van een multiple-benadering, dan kan diezelfde EV-to-Equity bridge worden gebruikt om te komen tot de Aandelenwaarde.

Aandachtspunten in de afspraken die u maakt

Er ontstaat vaak veel discussie over de bepaling van een passend werkkapitaal. Wat is immers een passend werkkapitaal? In de afspraken hierover zal altijd sprake moeten zijn van een ‘referentiepunt’. Wij gebruiken daarvoor vaak het gemiddelde werkkapitaal per maand van de 12 maanden voorafgaand aan de Closing. Is het bedrijf wat cyclischer, dan is het verstandig om een wat langere periode te nemen. Soms wordt er zelfs een poging gedaan om ook het werkkapitaal in de toekomst ‘in te regelen’. Niks is onmogelijk, maar wij zouden daar zeer voorzichtig mee omgaan.  Toekomstige kasstromen zijn in principe al verwerkt inde waardering van het bedrijf, dus u loopt dan het risico op ‘dubbeltellingen’.

Dan is er ook nog vaak discussie over balansposten die ofwel tot het werkkapitaal worden gerekend, ofwel als debt-like item worden bestempeld. Als debt-like item worden ze direct verrekend met de Ondernemingswaarde, en als ‘werkkapitaal’ vindt er demping plaats via de berekening van het gemiddelde. Ook daarvoor geldt dat er risico bestaat op ‘dubbeltelling’.  Alle operationele balansposten behoren toe aan de DCF-waardering, en alle niet-operationele items zouden gecorrigeerd moeten orden op de ‘bridge’.

Tenslotte wordt de Ondernemingswaarde c/d free tegenwoordig meestal gecombineerd met ‘de locked box’ vanaf de Effectieve Datum. Dat wil zeggen in de periode van juridische verkoop van de aandelen (effectieve datum) tot de daadwerkelijke levering ervan op Closing bij de Notaris, wordt de ondernemer geacht het bedrijf te leiden zoals te doen gebruikelijk. Er mag geen ongeoorloofde ‘lekkage’ uit het bedrijf plaatsvinden door bijvoorbeeld de managementfee te verhogen, de huur aan te passen, salarissen te verhogen of dividend uit te keren. Niet geoorloofde Onttrekkingen zullen altijd op de Kooprijs worden gecorrigeerd.

Venturefirm en de cash and debt free waarde

De materie kan best complex zijn, en Venturefirm helpt u dan ook graag bij het bepalen van de Ondernemingswaarde, en de vertaling naar Aandelenwaarde bijvoorbeeld via de cash and debt free methode. Onze specialisten beschikken over jarenlange ervaring en uitgebreide expertise op het gebied van bedrijfswaarderingen en overnametrajecten. Neem gerust contact met ons op voor een eerste vrijblijvend gesprek.

Vragen of opmerkingen over de ondernemings- of aandelenwaarde?

Heeft u vragen of opmerkingen over de ondernemings- of aandelenwaarde? Of wilt u verduidelijking over de cash and debt free waarde? Twijfel niet om contact met ons op te nemen! U kunt ons bellen op 06-21817831 of een e-mail sturen naar tenthij@venturefirm.nl. Wij ondersteunen u graag bij het realiseren van bedrijfsgroei.

[gravityform id=”2″ title=”true” description=”true”]