Fiscale aspecten bij een overname

Wilt u weten welke fiscale aspecten bij een overname van belang zijn? U dient namelijk een aantal belangrijke keuzes te maken gedurende het overnametraject. Het is dan fijn als u op de hoogte bent van alle ins en outs op fiscaal vlak. Venturefirm zet deze graag voor u op een rij! Wij hebben diverse ondernemers al weten te ondersteunen met onze uitgebreide expertise en jarenlange ervaring. Ook voor ú staan wij klaar tijdens het overnameproces. Geïnteresseerd? Lees dan verder voor een nadere toelichting.

Wat is een overname?

Bij een overname koopt een bedrijf het geheel of de meerderheid van de aandelen van een ander bedrijf. Een overname kan op vriendelijke of vijandige wijze verlopen, afhankelijk van de verkoopbereidheid van het over te nemen bedrijf. Een overname dient niet verward te worden met een fusie, waarbij twee bedrijven zich samenvoegen om synergie te realiseren. Er is zodoende sprake van ongelijkheid tussen de twee organisaties bij een overname.

Belangrijke fiscale aspecten bij een overname

Een overname is doorgaans hectisch en vergt veel van u. Bovendien zijn er diverse fiscale aspecten waar u rekening mee moet houden. Venturefirm zet deze graag voor u op een rij:

  1. U blijft aansprakelijk bij een fiscale eenheid Vpb

Wanneer uw onderneming onder een fiscale eenheid valt, blijft deze hoofdelijk aansprakelijk voor de Vpb en/of BTW schulden van de complete fiscale eenheid. Dit geldt dus ook voor de schuld van andere ondernemingen binnen de gehele fiscale afdeling.

Bij een overname blijft de aansprakelijkheid van de schulden van het desbetreffende bedrijf dus bestaan. Daarom is het verstandig om als kopende partij een tax due diligence onderzoek uit te laten voeren. Dit brengt fiscale bedreigingen aan het licht en geeft de koper meer inzicht in de organisatie.

Verkopers zijn niet altijd happig op het verstrekken van financiële informatie. Daarom is het bij een overname van belang dat in het contract concreet wordt gemaakt hoe eventuele fiscale uitglijders geminimaliseerd worden.

  1. De kosten voor aan- en verkoop zijn niet aftrekbaar, evenmin als de BTW daarover

Door de deelnemingsvrijstelling zijn alle aan- en verkoopkosten bij een overname niet van de vennootschapsbelasting af te trekken. Dit geldt bij een aandeel van 5 procent of hoger in de andere onderneming. Men spreekt dan van deelneming. Kosten die buiten de aan- of verkoop worden gemaakt zijn over het algemeen wel aftrekbaar.

Bovendien is de BTW over de (ver)koopkosten niet per definitie aftrekbaar. Om financiële tegenvallers te voorkomen, is het verstandig om hier rekening mee te houden. Controleer daarom altijd welke facturen op welke kostenpost betrekking hebben, en in welke mate (indien van toepassing) BTW dient te worden afgedragen.

  1. Aftrekbaarheid van kosten voor financiering

De financiering van een overname wordt doorgaans mogelijk gemaakt door een financiële instelling of externe investeerder. Het kan dan slim zijn om de kopende partij op te nemen in de fiscale eenheid Vpb. Hierdoor kunnen de rentelasten gecompenseerd worden met de ‘’nieuwe winst’’ van het overgenomen bedrijf. Echter, wanneer er sprake is van hoge netto rentelasten en het aandeel winst uit operationele activiteiten hoger dan 30 procent uitvalt, is aftrekbaarheid niet mogelijk.

Er gelden uitzonderingen wanneer vreemd vermogen intern wordt vergaard, bijvoorbeeld van een aandeelhouder. Hierbij wordt gekeken naar de beweegredenen van de verstrekkende partij. Wanneer deze zakelijk van aard zijn, is er op fiscaal gebied doorgaans meer mogelijk.

  1. Wel of geen verliesverrekening

Als fiscale eenheid is het soms mogelijk om een negatief fiscaal belastbaar resultaat te compenseren met een positief resultaat van het jaar daarvoor. Echter, wanneer de bezittingen van het te kopen bedrijf voornamelijk uit beleggingen bestaan, is dit vaak niet meer mogelijk. Dit geldt ook voor vennootschappen die het herinvesteringsreserve bij een overname willen aanwenden.

  1. Impact van overname op resterende rentelasten

Resterende rentelasten, hoger dan 30 procent van het aandeel winst uit operationele activiteiten, kunnen vaak in het volgende jaar afgetrokken worden. Bij een overname kan deze rente wegvallen. Ook hier geldt dat deze regeling in werking treedt wanneer de bezittingen van het overgenomen vennootschap voornamelijk uit beleggingen bestaan, of wanneer de bedrijfsactiviteiten sterk zijn afgenomen.

Wilt u graag meer informatie omtrent dit onderwerp? Lees dan gerust verder in dit document van SRA.

Meer weten over de fiscale aspecten bij een overname?

Al met al zijn er dus diverse fiscale aspecten die u wellicht over het hoofd ziet bij een overname. Neem daarom zeker contact met ons op wanneer u voor een overname staat! Wij ondersteunen u graag hierbij.

U kunt ons bereiken via ons onderstaande contactformulier of een mail sturen naar tenthij@venturefirm.nl. Ook kunt u ons bellen op 06 21 81 78 31. Wij helpen u graag verder!

Waarom Venturefirm?

  1. Breed netwerk van kennis
  2. O.a. particuliere investeerders en participatiemaatschappijen
  3. Transparante tarieven
  4. Tientallen jaren ervaring
  5. Eén aanspreekpunt