Bedrijfsopvolging, waar moet u op letten?

Overweegt u uw bedrijf middels bedrijfsopvolging over te dragen aan een derde, bijvoorbeeld een familielid? Venturefirm ondersteunt u hierbij graag! Gedurende het overnameproces dienen er namelijk belangrijke keuzes gemaakt te worden. Een corporate finance adviseur van Venturefirm helpt u, op basis van jarenlange ervaring en uitgebreide kennis, door deze bewogen periode heen. Geïnteresseerd in de mogelijkheden? Lees onderstaande tekst voor een nadere toelichting.   

Meer over bedrijfsopvolging

Het overdragen van uw bedrijf is onvermijdelijk. Er zal altijd een moment komen waarop u uw bedrijf aan een ander over zal doen. De ene ondernemer vindt dit moeilijker dan de andere, waarbij de situatie rondom de opvolging natuurlijk een grote rol speelt. Het liefst bepaalt u zelf wanneer u uw onderneming overdraagt, maar het kan ook zo zijn dat u plots uw bedrijf moet overdragen als gevolg van een niet voorzien situatie. Een situatie die u dwingt om sneller dan gewenst de controle over uw bedrijf over te dragen.

Wat de situatie ook is, het is altijd belangrijk om ruim op tijd met de voorbereiding te beginnen. Het bedrijf verkoopklaar maken, heet dat in de praktijk, en dat duurt eerder langer dan korter. Reken op een jaar of drie sowieso. Als het dan zover is, is het  belangrijk om de bedrijfsopvolging op een juiste manier zakelijk vast te leggen en af te ronden. U wilt niet dat er achteraf ruimte overblijft voor onduidelijkheden en discussie. Daarom zijn er een aantal zaken waarmee u rekening dient te houden omtrent de overdracht van uw onderneming:

 • De algehele staat van de managementstructuur en organisatie van uw bedrijf
 • De financiële stand van zaken van het bedrijf
 • Overige hygiëne zoals IT-HR-fiscaal-commercieel van uw bedrijf is op orde

En vanzelfsprekend is het type overnamekandidaat relevant. Gaat het om Private Equity, is het een strateeg, een concurrent en/of uit binnen-of buitenland.

Maar de overnamepartij kan ook ‘dichter bij huis’ zitten in de vorm van familie, werknemers of een leverancier/afnemer. Hoe de bedrijfsoverdracht tot stand komt verschilt per situatie, en is vaak complexer dan vooraf wordt verwacht. Bij Venturefirm helpen wij u dan ook graag met het zakelijk adequaat afhandelen van uw bedrijfsopvolging.

Waar dient u bij bedrijfsopvolging op te letten?

Voor zowel de koper als verkoper is het belangrijk om een duidelijk beeld te hebben van de rechten en verplichtingen die gepaard gaan met de overname. Als koper is het essentieel om onder andere  de volgende zaken concreet te maken:

 • Kan de verkoper rechtmatig de organisatie overdragen?
 • Zijn er verschillende soorten aandelen?
 • Lopen er nog afspraken met externe partijen?
 • Is er sprake van change-of-control clausules in contracten?
 • Zijn er nog ergens ‘open eindjes’ uit het recente verleden die gerepareerd moeten worden?
 • Is het bedrijf organisatorisch en financieel ‘klaar’ voor een mogelijke overdracht?

Als verkoper dient u met de volgende zaken rekening te houden:

 • Wordt de juiste overnameprijs geboden tegen de juiste voorwaarden en condities?
 • Welke zekerheden ten aanzien van betaling van de koopprijs ontvangt u?
 • Heb ik de fiscale consequenties van een bedrijfsoverdracht goed in beeld?
 • Bedrijfsoverdracht aan een familielid

Uiteraard is het ook mogelijk om uw bedrijf over te doen aan een familielid. Dergelijke familieleden zijn doorgaans al geruime tijd werkzaam in uw organisatie, en kennen alle ins en outs van het bedrijf. Desalniettemin is het ook bij bedrijfsopvolging vanuit de familie van groot belang om op tijd en concreet een overnameplan te schetsen, ten behoeve van de continuering van uw onderneming.

Bedrijfsopvolging gaat vaak gepaard met veel emoties. Gevoel en ratio zitten elkaar in dit soort situaties soms in de weg. Dit kan frictie veroorzaken wat zowel uw bedrijf als uw familierelaties niet ten goede komt. Het is daarom ten zeerste aan te raden om een extern adviseur in de arm te nemen. Venturefirm helpt u uiteraard graag hierbij!

Bovendien is het van belang wat de vorm van de overdracht is. Schenkt u het bedrijf aan het familielid, verkoopt u deze of is er sprake van een erfenis? De Belastingdienst heeft een speciale regeling geconstrueerd ten behoeve van een vloeiende overname, namelijk de bedrijfsopvolgingsregeling. Deze regeling maakt een bedrijfsoverdracht fiscaal gunstiger voor de familieleden.

Lees hier meer over de bedrijfsopvolgingsregeling.

Blijft de bedrijfsopvolgingsregeling in de huidige vorm bestaan?

Het is onzeker of het nieuw te vormen kabinet de bedrijfsopvolgingsregelingen in de huidige vorm zal laten bestaan. Enkele partijen zoals D66, PvdA, SP en GroenLinks willen de huidige fiscale bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) afschaffen of versoberen. Tevens is aangekondigd dat de fiscale regelingen bij bedrijfsbeëindiging en bedrijfsopvolging worden geëvalueerd. Het is daarom verstandig om te overwegen om dit jaar nog gebruik te maken van de fiscaal gunstige regelingen.

Op grond van de huidige fiscale regelingen kan een eigenaar zijn onderneming onder voorwaarden (grotendeels) belastingvrij overdragen aan zijn partner of zijn kinderen in geval schenking of overlijden. In geval van schenking geldt onder andere de voorwaarde dat de schenker minimaal 5 jaar eigenaar van de onderneming moet zijn geweest en dat de bedrijfsopvolger de onderneming minimaal 5 jaar moet voortzetten. Ook dient sprake zijn van zogenaamd ondernemingsvermogen. Beleggingen zoals een effectenportefeuille, overtollige liquide middelen en aan derden verhuurd onroerend worden aangemerkt als beleggingsvermogen en kunnen voor slechts 5% van de waarde van het ondernemingsvermogen (grotendeels) belastingvrij worden overgedragen.

De algemene vrijstelling voor de schenk en erfbelasting per objectieve onderneming bedraagt € 1.119.845 voor zover sprake is van ondernemingsvermogen. Boven dit bedrag geldt een vrijstelling van 83%.

Ook voor de inkomstenbelasting en overdrachtsbelasting gelden onder voorwaarden vrijstellingen bij overdracht van een onderneming van ouders aan kinderen of echtgenoot.

Door tijdig gebruik te maken van de huidige regelingen kan mogelijk veel belasting worden bespaard.

De Belastingdienst kijkt bij overdrachten in familieverband kritisch mee naar de waardering van de onderneming.

Vragen of opmerkingen over uw bedrijfsopvolging?

Heeft u vragen of opmerkingen omtrent de gang van zaken rondom bedrijfsopvolging? Of heeft u behoefte aan een eerste advies? Neem gerust contact met ons op! Het Venturefirm-team beschikt over extensieve kennis en jarenlange ervaring, waarmee wij u graag ondersteunen bij het maken van belangrijke keuzes.

U kunt ons bellen op 06-21817831 of een e-mail sturen naar tenthij@venturefirm.nl. Wij helpen u graag verder!