BOR regeling

Belastingvrije schenkingen in het kader van de BOR

De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) is een belangrijk fiscaal instrument wat tot doel heeft om de continuïteit van familiebedrijven te waarborgen. De regeling biedt belastingvoordelen bij de overdracht van een onderneming aan de volgende generatie. Venturefirm ondersteunt u graag bij dit traject! In dit artikel zullen we de belangrijkste aspecten van de BOR bespreken.

Wat is het doel van de BOR?

Het belangrijkste doel van de BOR is om ervoor te zorgen dat bedrijfsoverdrachten binnen families niet worden belemmerd door hoge belastingen, waardoor de volgende generatie in staat wordt gesteld het bedrijf voort te zetten zonder exceptioneel hoge financiële lasten. Familiebedrijven spelen een essentiële rol in de economie, aangezien ze bijdragen aan werkgelegenheid, innovatie en economische groei. Ze zijn vaak het resultaat van jarenlange inzet, toewijding en opbouw van vermogen door meerdere generaties onder een lange termijn visie.

Hoe werkt de bedrijfsopvolgingsregeling?

De BOR is, zoals hierboven beschreven, een fiscale regeling die belastingvoordelen biedt bij de overdracht van een onderneming aan de volgende generatie. De bedrijfsopvolgingsregeling werkt als volgt:

  1. Vrijstelling schenkbelasting of erfbelasting: De BOR voorziet in een vrijstelling van schenk-/erfbelasting voor de overdracht van ondernemingsvermogen. Dit betekent dat een deel of zelfs de volledige waarde van het bedrijfsvermogen belastingvrij kan worden geschonken of geërfd.
  2. Activiteiten van de onderneming: Om in aanmerking te komen voor de BOR, moet de onderneming een ‘echte’ onderneming zijn. Dit betekent dat de onderneming een materiële onderneming dient te drijven, zoals een handelsbedrijf, een productiebedrijf of een dienstverlenend bedrijf. Beleggingsvermogen valt over het algemeen niet onder de regeling.
  3. Bezitsperiode: De onderneming moet gedurende een bepaalde periode in het bezit zijn geweest van de schenker of erflater voordat deze wordt overgedragen. In het geval van scheking geldt een bezitsperiode van minimaal vijf jaar, bij erfenis is deze periode een jaar.
  4. Voortzettingseis: Na de overdracht moet de verkrijger de onderneming minstens 5 jaar voortzetten. Dit betekent dat de verkrijger de onderneming als ondernemer of in dienstbetrekking moet continueren. De voortzettingseis is bedoeld om te waarborgen dat de overgedragen onderneming daadwerkelijk wordt voortgezet en niet wordt verkocht of opgeheven.
  5. Waardering en faciliteiten: Bij de toepassing van de BOR wordt de waarde van het bedrijfsvermogen verminderd met een percentage dat de ‘verworven ondernemingsfaciliteit’ wordt genoemd. Hierdoor wordt het belastbare bedrag verminderd, waardoor de schenk- of erfbelasting wordt verlaagd.
  6. Loonlijst: Bij familiaire opvolging wordt vaak ook gebruik gemaakt van de doorschuifregeling. Deze regeling zorgt ervoor dat de overdragende houder van de aandelen in de vennootschap de inkomstenbelastingclaim niet hoeft te voldoen. Hiervoor geldt wel de aanvullende eis dat de verkrijger minstens 3 jaar werknemer moet zijn geweest binnen de onderneming.

Hoeveel is de vrijstelling BOR 2024?

De vrijstelling voor de BOR bedraagt in 2024 €1.325.253. Dit betekent dat de eerste €1.325.253 van het bedrijfsvermogen dat wordt overgedragen aan de volgende generatie belastingvrij kan worden geschonken of geërfd. Alles boven dit bedrag wordt voor 17% belast met schenk- of erfbelasting, afhankelijk van de situatie. Het is belangrijk op te merken dat de exacte bedragen en regels met betrekking tot belastingvrijstellingen kunnen variëren, afhankelijk van de specifieke omstandigheden en de geldende wetgeving op het moment van de bedrijfsoverdracht. Daarnaast is er vanuit de politiek veel aandacht voor de BOR en kunnen de bedragen en percentages per jaar sterk variëren. Zo zal de grens in 2025 verhoogd worden naar €1.500.000 en het belastbare bedrag boven deze waarde naar 25%. Voor grotere bedrijven pakt daarmee deze aanpassing ongunstiger uit dan voor kleinere bedrijven.

Meer informatie of persoonlijk advies

Het is belangrijk op te merken dat de exacte regels en voorwaarden van de BOR kunnen variëren afhankelijk van de situatie en de geldende wetgeving. Het is raadzaam om professioneel advies in te winnen om de toepassing en werking van de BOR in een specifieke situatie te begrijpen en te voldoen aan de vereisten voor belastingvoordelen. Daarnaast is het van belang om een waarderingsrapport op te laten stellen door een onafhankelijke partij. Venturefirm heeft ruime ervaring en expertise in bedrijfswaarderingen. Daarnaast zijn wij ingeschreven bij het Nederlands Instituut voor Register Valuators (NIRV). Heeft u interesse in meer informatie of persoonlijk advies over de begeleiding die de experts van Venturefirm u kunnen bieden? Neem dan gerust vrijblijvend contact op. U kunt ons bellen om nader kennis te maken maar er ook voor kiezen om ons contactformulier in te vullen. U ontvangt dan zo snel mogelijk bericht van ons.