Waardebepaling bedrijf

Waardebepaling van uw bedrijf

Bedrijfswaardering is geen exacte wetenschap en is sterk afhankelijk van een groot aantal factoren. Waardebepaling van uw bedrijf kan op verschillende manieren geschieden. Er is geen enkele methode per sé goed of fout. De uitkomsten van de verschillende methodes geven wel een duidelijke richting, zodat er een objectief gesprek gevoerd kan worden over de gebruikte grondslagen. Venturefirm denkt graag met u mee welke methode het beste bij u past.

Waarde bedrijf berekenen

De waarde van uw bedrijf kan berekend worden door te kijken naar:

  • het verleden;
  • het heden;
  • de toekomst;
  • een combinatie van bovenstaande opties.

Waarde van een bedrijf bepalen op basis van het verleden

Wat zeggen resultaten uit het verleden over de prestaties van het bedrijf in de toekomst? Onze visie is dat ze wel degelijk richtinggevend zijn voor de toekomst, maar zeker niet allesbepalend. Deze waarderingsmethode wordt nog wel vaak gebruikt voor een eerste indruk van de mogelijke waarde, en ook banken gebruiken de methode nog steeds. Onder andere voor het bepalen van de hoogte van het krediet. De optelsom van de winst van de afgelopen twee tot maximaal vijf jaar wordt dan genomen voor de bepaling van de bedrijfswaarde. Hoeveel jaar er precies wordt gebruikt is afhankelijk van de branche en de stabiliteit van de winsten uit het verleden.
Het is afhankelijk van uw persoonlijk situatie of deze methode passend is voor u. Over het algemeen is het een vrij conservatieve benadering, en het is zeker aan te bevelen deze berekening naast een berekening te leggen die wat meer naar het heden of (beter nog) naar de toekomst kijkt.

Waarde van een bedrijf bepalen op basis van het heden

De ‘dagwaarde’ van uw bedrijf kan worden bepaald door uw balans te ‘waarderen’. In feite gebeurt dat ieder jaar door uw accountant, op die manier wordt de ‘intrinsieke waarde’ van uw bedrijf zichtbaar in de vorm van het aanwezige eigen vermogen.

Het eigen vermogen weerspiegelt immers het verschil tussen de aanwezige ‘eigendommen’ en de ‘schulden’ die daar tegenover staan. Deze intrinsieke waarde vertelt niets over de winstpotentie van het bedrijf in het verleden of in de toekomst. Het is letterlijk een momentopname, en het is dan ook onverstandig om deze waarde,  zonder verdere context, te gebruiken voor de waardering van een onderneming.

Ook in het geval van de bepaling van de ‘intrinsieke’ waarde van een bedrijf is het verstandig om de uitkomst hiervan niet op zichzelf te beschouwen maar altijd te beoordelen samen met een aantal andere uitgangspunten.

Waarde van een bedrijf bepalen op basis van de toekomst

De bedrijfswaarde baseren op de toekomst is verreweg de meest populaire methode voor de verkopende partij. Er wordt dan gekeken naar de mogelijke toekomstige winst, omzet of andere waardeverhogende factoren zoals onder andere de branche, de economie en concurrentie (extern) en de kwaliteit van het management, de interne administratie en de kwaliteitstandaarden (intern).

De Discounted Cash Flow methode (DCF) is een bekende (en de meestgebruikte) manier om de waarde te bepalen door gebruikmaking van de kasstroomverwachtingen van een bedrijf.  Het bedrijf wordt dan gewaardeerd aan de hand van de te verwachten kasstromen in de komende jaren o.a. door recent cijfermateriaal te normaliseren en door te trekken richting toekomst. Deze kasstromen worden vervolgens ‘contant’ gemaakt naar het heden tegen een bepaalde factor inclusief de ‘restwaarde’ van de te verwachten kasstroom richting toekomst.

De nauwkeurigheid van prognoses is van groot belang. Dat is bij alle waarderingsmethodieken zo, maar in het bijzonder bij de DCF-methode. Iedere afwijking in de uitgangspunten heeft potentieel grote consequenties op het eindresultaat.

Twijfelt u over de juiste waardering voor het kopen of verkopen van een bedrijf, en heeft u hier professionele hulp bij nodig? Bij Venturefirm vertellen we u hier graag meer over in een persoonlijk gesprek. Neem vrijblijvend contact met ons op voor een advies op maat.

Neem vrijblijvend contact op

Heeft u vragen of opmerkingen voor ons? Bel of stuur ons gerust een bericht en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.