Bedrijf verkopen: Een compleet stappenplan

Uw bedrijf verkopen is niet zomaar iets, het is misschien wel de belangrijkste deal van uw leven als ondernemer. Omdat bedrijfsovernames daarnaast ook nog eens complex zijn en gepaard gaan met grote belangen, is het belangrijk om alles op de juiste manier aan te pakken. Zaken die u in het voortraject laat liggen krijgt zelfs de beste verkoper er nog niet bijgepraat tijdens de onderhandelingen. Venturefirm heeft daarom onderstaand stappenplan voor de verkoop van uw bedrijf opgesteld. Ongeacht de voorbereidingstijd, die per ondernemer uiteraard sterk kan verschillen, leest u exact waar u op moet letten en waar u aan moet voldoen bij het verkopen van uw bedrijf.

Verschillende fasen verkoop van uw bedrijf

Uw bedrijf verkopen is geen beslissing die u zo maar even neemt. En zelfs als u overgaat tot de verkoop van uw bedrijf is er nog een lange weg te gaan. De verschillende handelingen die komen kijken bij het verkopen van uw bedrijf kunnen ondergebracht worden in de volgende fases:

 1. Voorbereidingsfase
 2. Verkoopfase
 3. Financieringsfase
 4. Afrondingsfase

In het vervolg van dit artikel leest u per fase welke stappen essentieel zijn voor een succesvolle verkoop van uw bedrijf.

Voorbereiding bedrijf verkopen

U heeft besloten uw bedrijf te gaan verkopen. De voorbereidingsfase is hiermee gestart. Als ondernemer is het essentieel om te beginnen met het beantwoorden van de vraag: waarom wil ik mijn bedrijf eigenlijk verkopen? Hoewel dit een simpele vraag lijkt, heeft het antwoord hierop een belangrijke impact op de manier waarop u de verkoop van het bedrijf moet organiseren en hoeveel tijd u daarvoor heeft.

Omdat het antwoord op deze vraag vaak een combinatie van factoren is, gelden in de voorbereidingsfase vaak de volgende stappen die doorlopen moeten worden om uw bedrijf succesvol te verkopen.

Verkoopklaar maken van het bedrijf
Gaat u uw bedrijf verkopen? Dan is het verkoopklaar maken van de onderneming essentieel voor een geslaagde transactie die bijdraagt aan de snelheid van de verkoop en de overeengekomen prijs. De waarde van uw bedrijf wordt vooral bepaald door de voorspelbaarheid van uw kasstromen. Het verkoopklaar maken van uw bedrijf hangt dus voor een groot deel samen met het optimaliseren van uw kasstromen. In wezen zal de infrastructuur van uw bedrijf geoptimaliseerd moeten worden. U dient er voor te zorgen dat u zelf misbaar wordt binnen:

 • Inkoopkanalen
 • Verkoopkanalen
 • Managementstructuur

Tot slot is het ook belangrijk om uw bedrijf financieel gezien op te schonen voor de verkoop van uw bedrijf. Dit geldt dan met name voor uw werkkapitaalbeheer, de winst- en verliesrekening en de balans.

Wilt u nog mee weten over het verkoopklaar maken van uw bedrijf voor u het bedrijf gaat verkopen? Lees hier dan verder.

Waardebepaling
U heeft besloten uw bedrijf te verkopen. De volgende stap is het bepalen van de waarde. Omdat de prijs van uw onderneming op basis van verschillende factoren bepaald kan worden is het belangrijk om de waarde van de onderneming op een eerlijke manier in kaart te brengen. Bij Venturefirm bepalen wij deze waarde aan de hand van het verleden, het heden en de toekomst. In de meeste gevallen wordt naar een combinatie van deze drie gekeken.

De cijfers uit het verleden zijn richtinggevend voor de toekomst. En op basis van het heden kan bijvoorbeeld de dagwaarde van uw bedrijf ingeschat worden. Dit doen wij door uw balans te waarderen, zo wordt de intrinsieke waarde van uw onderneming duidelijk in de vorm van het aanwezige eigen vermogen.

De meest gebruikte methode van waardebepaling voor de verkoop van uw bedrijf is het kijken naar de toekomst. Door te kijken naar toekomstige vrije en genormaliseerde kasstromen die uw bedrijf genereert, en deze te verdisconteren naar vandaag wordt de waarde van uw bedrijf bepaald. Dit doen wij onder andere door de Discounted Cash Flow Methode (DCF) te gebruiken, of variaties hierop.

Gaat u uw bedrijf verkopen en wilt u meer weten over de waardebepaling van uw bedrijf? Lees hier dan verder.

Opstellen verkoopmemorandum

Bij het verkopen van uw bedrijf is de laatste stap van de voorbereiding het opstellen van een verkoopmemorandum. Een verkoopmemorandum is ook wel een bedrijfspresentatie. Dit kan ook wel gezien worden als de eerste indruk die uw organisatie achterlaat bij potentiële kopers. De informatie die u hier in verstrekt moet in ieder geval 100% accuraat en betrouwbaar zijn. Meer informatie over het opstellen van een verkoopmemorandum leest u hier.

Verkoop bedrijf

Nu de voorbereiding van de verkoop van uw bedrijf achter de rug is, kunt u zich richten op de daadwerkelijke verkoop. Ten eerste is het belangrijk om de doelgroep met potentiële kopers af te bakenen en te beginnen met het benaderen van potentiële kopers. Dit doet u door een shortlist met kandidaten op te stellen en deze vervolgens te benaderen met bijvoorbeeld een factsheet. Zo wordt er naar verwachting voldoende interesse gewekt.

Wanneer bepaalde partijen interesse tonen is het belangrijk om de volgende stappen te doorlopen:

 • Onderhandelen
 • Opstellen van een intentieovereenkomst

Bent u op zoek naar meer informatie over de verkoop van uw bedrijf of zoekt u begeleiding tijdens dit proces? Klik dan hier.

Financieringsfase bedrijf verkopen

Een overname wordt vaak gefinancierd met deels eigen geld van de ondernemer en deels een financiering van derden. Dat is meestal een bank. Daarnaast wordt in de intentieovereenkomst vaak nog een ‘financieringsvoorbehoud’ opgenomen, maar als de onderhandelingen af zijn gelopen, is het logisch dat de financiering ervan rond moet zijn. Dit is specialistisch werk, omdat er veel verschillende manieren zijn om een overname te financieren. En iedere overname vraagt ook om een andere aanpak. Ook het pakket van eisen verschilt van aanbieder tot aanbieder.

Afronding bedrijf verkopen

Nu er een geschikte koper voor uw bedrijf gevonden is en er een intentieovereenkomst is opgesteld dient de laatste stap van het stappenplan bedrijf verkopen zich aan. Uiteraard wil de potentiële koper weten of de verstrekte bedrijfsinformatie correct en volledig is. Daarom laat de kopende partij vaak een Due Diligence uitvoeren door een onafhankelijke partij. Venturefirm helpt u graag bij het onderzoeken van de verstrekte bedrijfsgegevens. Veelal wordt de informatie opgevraagd via een uitgebreide vragenlijst (per juridische entiteit), en wordt voor de uitwisseling van informatie een dataroom opgezet. Het due diligence ziet over het algemeen op:

 • Feitelijke publieke gegevens
 • Algemene informatie over de onderneming
 • Financiële informatie
 • Juridische informatie
 • Fiscale informatie
 • Organisatorische informatie
 • Werkwijze en bedrijfscultuur (operationele informatie)
 • HR-gegevens (inclusief pensioenen)
 • ICT (automatisering)

Als de potentiële koper na dit onderzoek nog steeds enthousiast is, en de bevindingen worden met wederzijds goedvinden verwerkt in het onderhandelingsresultaat, dan dient er een verkoopovereenkomst opgesteld te worden als basis van de feitelijke overdracht.

Wilt u nog meer weten over het verkopen van een bedrijf of wilt u meer weten over de werkwijze van Venturefirm? Lees dan hier verder of neem via deze link geheel vrijblijvend contact met ons op.

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Gerelateerde diensten

Toon alles

Management Buy Out

Gaat u het traject in van een Management Buy Out? Dan bent u bij Venturefirm aan het juiste adres. Een bedrijf kopen of een...

Bekijk product

Pre exit

Een pre exit betekent in de praktijk van de MKB onderneming meestal dat u een eerste stap zet naar een verkoop over 3-6 jaar....

Bekijk product

Begeleiding bij de koop en verkoop van aandelen

Begeleiding bij koop en verkoop aandelen Bij de koop en verkoop van aandelen hebben beide partijen veelal een ander financieel belang. Het is de...

Bekijk product